Мапа сайту


Адміністрація НПЛ


Головна


Професії


Новини


Охорона праці в НПЛ


Цивільний захист


Сторінка психолога


Педагогічна скарбничка


Виховна робота


Бібліотечно-інформаційний центр (БІЦ)


Національно-патріотичне виховання


Спортивний олімп


Методичний кабінет


Навчальний процес



День відкритих дверей:

10 травня 2019 року
ЯК ЗНАЙТИ...

счетчик посещений


Відеоматеріали НПЛ



Сайт обласної ради


НМЦ ПТО в Дніпропетровській області


Новини Нікополя


НІКОПОЛЬ ОНЛАЙН



ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА НІКОПОЛЬСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

      Робота практичного психолога Нікопольського професійного ліцею базується на "Положенні про психологічну службу в системі освіти України", нормативних актів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства України. Враховуються також підсумкові документи роботи даного навчального закладу, специфіка психологічного супроводу дітей пільгових категорій, а також результати спостережень та досліджень, проведених психологічною службою НПЛ.
      Робота практичного психолога спрямована на адаптацію учня в колективі, професії, його соціалізацію; психологічний супровід навчально-виховного процесу.
      Головними формами діяльності практичного психолога є: психодіагностична і консультативна робота, корекційно-відновлювальна і розвивальна діяльність, просвіта, навчальна діяльність, організаційно-методична робота і за потребою зв'язки з громадськістю.

      1. Психологічне діагностування учнів
      З метою діагностики адаптації учнів І курсу проводиться "анкета першокурсника", проективна методика “хто я...”, «Дім-Дерево-Людина», «Неіснуюча тваринка», КОС, дослідження "автономності — залежності особистості в учбовій діяльності". Міжособистісні стосунки в групах вивчаються за методикою "Соціометрія". Вибірково визначається тип темпераменту за тестом Айзенка. Досліджуються акцентуації характеру підлітків за К.Леонгардом.
      Анкетування "Вчитель очима учнів" проводиться з метою оцінки і рейтингування педагогічної діяльності.
      За результатами діагностики проводиться індивідуальна робота з педагогічними працівниками та групова у формі педагогічних читань. На занятті в школі молодого педагога/майстра в попередній навчальний рік проводиться діагностика рівня емоційного вигоряння за методикою В.Бойка та діагностика конфліктної поведінки за Томасом.

      2. Психологічне консультування учнів проводиться з проблем:
• взаємовідносини в навчальній групі (місце і роль в колективі);
• взаємостосунки з викладачами, майстрами виробничого навчання, вихователями, дорослими, батьками, ровесниками;
• взаємостосунки чоловік-жінка;
• усвідомлення власної особистості, внутрішньоособистістні конфлікти, профілактика комплексу неповноцінності;
• залежності особистості (алкогольній, наркотичній, комп’ютерній) і за результатами діагностики.

      3. Психологічне консультування педагогічних працівників проводиться з проблем:
• адекватного усвідомлення свого статусу в сім'ї, родині, професії, суспільстві; відреагування стресогенних подій;
• гуманізації навчально - пізнавальної діяльності; роботи по формуванню учнівського колективу;
• роботи з педагогічно занедбаними дітьми; роботи з схильними до девіантної поведінки учнями; психотерапевтичного характеру;
• за результатами діагностики.
• консультування адміністрації ліцею з питань покращення психологічного мікроклімату в колективі, усунення деструктивних ознак, вдосконалення управлінської системи впливу на підлеглого, прямий і зворотній зв'язок, мотивація взаємодії.

      4. Організація психологічної просвіти.
      З метою формування психологічної культури, підвищення психологічної компетенції викладачів, учнів та батьків психологічна просвіта проводиться за напрямками:
Педагогічних працівників:
1. Виступи на педагогічних читаннях за наступними темами: «Психофізіологічні особливості підліткового віку», «Емоційне благополуччя учнів: бажане й реальне» і т. д.
2. Виступи на педагогічних радах на тему: «Профілактика конфліктних ситуацій серед учнівського середовища та формування позитивного психологічного клімату під час уроку».
3. Проведення психолого-педагогічних семінарів, занять в школі майстрів, школі класних керівників, школі молодого педагога. Інформування класних керівників щодо ефективної взаємодії з батьками учнів, лекторій на тему: «Педагогічна просвіта батьків».
4. Методична допомога у підборі психологічної літератури з окремих тем; організація виставки психологічної літератури.
5. Аналіз відкритих уроків; пропаганда здорового способу життя за програмою "Рівний - рівному" – проведення тренінгів та через інформацію стенду, виступ на батьківських зборах на тему: «Профілактика суіцідальної поведінки учнів»,«Психофізіологічні особливості підліткового віку» ; розповсюдження буклетів «Десять золотих правил виховання щасливих дітей, або поради американського психолога доктора В. Клайна», «Криничка батьківської мудрості – заповіді для батьків», «Азбука для батьків» і т.д..

      5. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота.
      В звя'зку з тим, що перше десятиріччя третього тисячоліття Генеральною асамблеєю ООН проголошено Міжнародним десятиріччям культури та ненасильства здійснюються слідуючи заходи щодо відзначення Міжнародного дня толерантності:
• з метою кращої соціалізації молоді для дівчат III курсу проводяться тренінги по "Запобіганню торгівлі людьми", «Партнерське спілкування між статтю», «Інфекції, що предаються статтєвим шляхом»;
• з метою зниження ризику насильства, як фізичного, психологічного так і сексуального, для дівчат І курсу проводяться тренінгові заняття "Як запобігти насильству".
• з метою реалізації державної програми профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу проводиться цикл тренінгових занять
• з метою підвищення цінності інституту сім'ї проводяться наступні заходи, котрі в комплексі дають корекційно-розвивальний ефект:
• виставка стінгазет та рефератів;
• відеосемінар "Від зачаття до народження" та «Негативні наслідки аборту», «Школа проти СНІДу» для учнів І курсу;
• перегляд відеофільмів відповідної тематики;
      З метою попередження суїцидальної поведінки проводяться виховні години з елементами тренінгу.
      Основними напрямками антинаркотичної, антиалкогольної та антитютюнової роботи є цикл тренангових занять за програмою «Рівний-рівному»: «Наркотики: міфи та реальність», «Профілактика конфліктів в учнівському середовищі», Профілактика вживання алкогольних напоїв серед учнів». Ознайомлення учнів з відповідною літературою.
      В рамках тижня суспільних дисциплін проводиться цикл тренінгових занять "Підлітки мають знати свої права" із запрошенням юриста з Соціального центру сім’ї, дітей та молоді.

      6. Організаційно-методична робота.
      Під патронатом НМЦ ПТО організовуються та проводяться обласні семінари практичних психологів ПТНЗ, в яких практичний психолог НПЛ із задоволеням приймає участь.
      Поповнюється відеотека , аудіотека, бібліотека практичного психолога.
      Систематизуються і комплектуються матеріали за окремими темами.
      За активної підтримки з боку адміністрації постійно ведеться вдосконалення психологічного кабінету технічними та методичними засобами.
      Так, в кабінеті практичного психолога наявні комп’ютер для комп’ютерної діагностики психологічних станів та властивостей особливості, CD-програвач для проведення сеансів релаксації та аутотренінгів та інша оргтехніка.
      Регулярно підвищується фаховий рівень психолога шляхом:
• відвідування навчально-методичних заходів практичних психологів ПТНЗ і шкільних психологів;
• участі в науково-практичних конференціях ;
• участі у тренагах;
• вивчення методичної, психологічної літератури.
      Крім того відвідуються відкриті уроки, конкурси професійної майстерності, виховні години загального масштабу, вибірково екзамени, святкові концерти, конкурси-огляди художньої самодіяльної творчості учнів. Проводяться профорієнтаційні екскурсії для і профорієнтаційні бесіди в ЗОШ м. Нікополя та Нікопольського району. З метою заохочення до вступу до НПЛ існує практика написання матеріалів до місцевої преси. Організовується робота приймальної комісії.
Україна, м.Нікополь, пр.Трубників, 16.
Довiдки за телефоном (+38 0566) 68 71 46; (+38 0566) 68 67 27
E-mail: npl-42@ukr.net; E-mail: npl_42@i.ua

© Нікопольський професіний ліцей